معماری

عملکرد شبکه تخفیفی کارست

شبکه تخفیفی کارست وب سایتی ویژه تخفیف و خرید گروهی میباشد. در این سایت فروشندگان میتوانند محصولات خود را برای فروش در سایت قرار دهند و پس از فروش رفتن محصولات خود, کارست 4 درصد مبلغ مورد نظر را به عنوان حق کمیسیون از فروشنده دریافت میکند. خریداران نیز در این سایت به راحتی میتوانند از تخفیف های این سایت …

ادامه نوشته »